Історія журналу

Засновано у 2010 році. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №16688-5260 Р від 07.05.2010 р.

У  1995-2009 рр. мав назву «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка»