Фінансування журналу

Видавець

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".

Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК№ 1103 від 31.10.02

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"

Джерела підтримки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка