Вимірювання соціального відторгнення серед внутрішньо переміщених осіб

I. Loktieva

Анотація


У статті представлено адаптацію підходу до вимірювання соціального відторгнення серед внутрішньо переміщених осіб запропонованого Дж. Джоель-Гисбергом та К. Вруманом. З метою вимірювання соціального відторгнення автор застосовує факторний аналіз та здійснює емпіричну ідентифікацію трьох вимірів концепту, а саме матеріальної депривації, доступу до прав громадянина, соціальної ізоляції. На основі визначених компонентів концепту сконструйовано інтегральний (адитивний) індекс соціального відторгнення. Здійснено перевірку інструменту відповідно до критерію зовнішньої валідності шляхом застосування аналізу лінійної регресії. У якості предикторів було обрано змінні, що вимірюють рівень доходу ВПО, суб'єктивні оцінки стану здоров'я, рівень освіти, сімейний стан і суб'єктивну оцінку відчуження від громади у поточному місці проживання. За результатами регресійного аналізу виявлено, що чотири змінних із п’яти мають значущі регресійні коефіцієнти. Очікувані зв'язки виявлено між рівнем доходів і суб'єктивною оцінкою стану здоров'я, сімейним станом, суб'єктивною оцінкою відчуження від громади у поточному місці проживання та індексом соціального відторгнення. Водночас взаємозв'язок рівня освіти з соціальним відторгненням нівелюється на фоні інших його предикторів.

 


Ключові слова


Соціальне відторгнення; внутрішньо переміщені особи; факторний аналіз; аналіз лінійної регресії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gry`shy`na T. V. Social`ne zaluchennya lyudej starshogo viku: porivnyal`ny`j analiz ukrayins`kogo ta yevropejs`ky`x suspil`stv : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. socz. nauk : specz. 22.00.03 "Cocial`ni struktury` ta social`ni vidnosy`ny`" / Gry`shy`na Tetyana Volody`my`rivna – Ky`yiv, 2015. – 24 s. [Hryshyna T. V. Sotsialne zaluchennia liudei starshoho viku: porivnialnyi analiz ukrainskoho ta yevropeiskykh suspilstv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. sots. nauk : spets. 22.00.03 "Cotsialni struktury ta sotsialni vidnosyny" / Hryshyna Tetiana Volodymyrivna – Kyiv, 2015. – 24 s.]

Zvit za rezul`tatamy` doslidzhennya «Problemy` adaptaciyi ta pracevlashtuvannya VPO na Luganshhy`ni» [Elektronny`j resurs] // Mizhnarodny`j fond «Vidrodzhennya». – 2015. – Rezhy`m dostupu do resursu: http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/zvit_za_rezultatami_doslidzhennya_problemi_adaptatsii_ta_pratsevlashtuvannya_vpo_na_luganschini/. [Zvit za rezultatamy doslidzhennia «Problemy adaptatsii ta pratsevlashtuvannia VPO na Luhanshchyni» [Elektronnyi resurs] // Mizhnarodnyi fond «Vidrodzhennia». – 2015. – Rezhym dostupu do resursu: http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/zvit_za_rezultatami_doslidzhennya_problemi_adaptatsii_ta_pratsevlashtuvannya_vpo_na_luganschini/.]

Oksamy`tnaya S. N., Xmel`ko Y`. V. Socy`al`naya эksklyuzy`ya v Ukray`ne na nachal`noj stady`y` restavracy`y` kapy`taly`zma //Socy`ology`ya: teory`ya, metodы, markety`ng. – 2004. – #. 3. – S. 66-77. [Oksamytnaia S. N., Khmelkov Y. V. Sotsyalnaia эkskliuzyia v Ukrayne na nachalnoi stadyy restavratsyy kapytalyzma //Sotsyolohyia: teoryia, metody, marketynh. – 2004. – #. 3. – S. 66-77.]

Rukovodyashhy`e pry`ncy`pы po voprosu o peremeshheny`y` ly`cz vnutry` stranы Эkonomy`chesky`j y` socy`al`nыj Sovet OON (ЭKOSOS), 22 y`yulya 1998. - E/CN.4/1998/53/Add.2 [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.refworld.org.ru/docid/50b345932.html [Rukovodiashchye pryntsypы po voprosu o peremeshchenyy lyts vnutry stranы Эkonomycheskyi y sotsyalnыi Sovet OON (ЭKOSOS), 22 yiulia 1998. - E/CN.4/1998/53/Add.2 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.refworld.org.ru/docid/50b345932.html

Tuxashvy`ly` M. Bezhenczы y` vыnuzhdenno peremeshhennыe ly`cza v Gruzy`y` / KARY`M-Vostok – Konsorcy`um pry`kladnыx y`ssledovany`j po mezhdunarodnoj my`gracy`y`. Poyasny`tel`naya zapy`ska 13/104 [Elektronny`j resurs]. – 2013. – Rezhy`m dostupu: http://www.carimeast.eu [Tukhashvyly M. Bezhentsы y vыnuzhdenno peremeshchennыe lytsa v Hruzyy / KARYM-Vostok – Konsortsyum prykladnыkh yssledovanyi po mezhdunarodnoi myhratsyy. Poiasnytelnaia zapyska 13/104 [Elektronnyi resurs]. – 2013. – Rezhym dostupu: http://www.carimeast.eu]

Cheren`ko L. M. Novi formy` bidnosti v Ukrayini: osnovni proyavy` ta ocinka masshtabiv yavy`shha //Demografiya ta social`na ekonomika. – 2015. – #. 1. – S. 11-21. [Cherenko L. M. Novi formy bidnosti v Ukraini: osnovni proiavy ta otsinka masshtabiv yavyshcha //Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. – 2015. – #. 1. – S. 11-21.]

Bohnke, P. Nothing Left to Lose? Poverty and Social Exclusion in Comparison: Empirical Evidence on Germany / Petra Bczhnke. – Berlin: Social Science Research Canter, 2001. – 37 p.

Burchardt T., Le Grand J., Piachaud D. Social exclusion in Britain 1991—1995 //Social Policy & Administration. – 1999. – T. 33. – #. 3. – S. 227-244.

Coumans M., Schmeets H. The Socially Excluded in the Netherlands: The Development of an Overall Index //Social Indicators Research. – 2014. – R. 779-805.

Encyclopedia of Sociology / [ed. Ritzer G.]. Oxford: Blackwell, 2007. – [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu:http://www.brown.edu/Departments/Sociology/faculty/hsilver/documents/hsilver–social exclusion–encyc.pdf

Internal Displacement Map [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://unhcr.org.ua/en/2011-08-26-06-58-56/news-archive/1244-internal-displacement-map

Jehoel-Gijsbers G., Vrooman C. Social exclusion of the elderly: A comparative study of EU member states. – Ceps, 2008. – T. 57.

Mathieson J. et al. Social Exclusion Meaning, measurement and experience and links to health inequalities //A review of literature. WHO Social Exclusion Knowledge Network Background Paper. – 2008. – T. 1. – 91 p.

Measuring Social Exclusion in Routine Public Health Surveys: Construction of a Multidimensional Instrument. [Elektronny`j resurs] / A.van Bergen, S. Hoff, E. van Ameijden, A. van Hemert. – 2014. – Rezhy`m dostupu do resursu: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0098680.

Phillipson C. Social Networks and Social Exclusion: Sociological and Policy Perspectives / C. Phillipson, A. Graham, D. H. J. Morgan., 2004. – 288 p.

Vrooman J. C., Hoff S. J. M. The disadvantaged among the Dutch: A survey approach to the multidimensional measurement of social exclusion //Social indicators research. – 2013. – T. 113. – #. 3. – S. 1261-1287.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/6.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979