Демократичні цінності населення України: структура та фактори формування

І. Shcherbak

Анотація


В статті на основі даних шостої хвилі Європейського соціального дослідження конструюється та аналізується концепт демократичних цінностей у його емпіричному вимірі. Акцентується увага на статистичному обґрунтуванні та описанні структури демократичних цінностей; на основі різної схильності до них будуєтьться емпірична типологія респондентів, а також описуються фактори, що можуть впливати на формування рівня схильності та її вплив на політико-ідеологічні позиції особистості. Особлива увага присвячена аналізу даних у їх часовому контексті (за лічені місяці до початку Євромайдану) та наявності регіональних розломів у демократичних орієнтаціях.  Стверджується, що рівень демократичних цінностей може бути одним із факторів сплеску соціальної активності у 2013 році. 


Ключові слова


демократія, цінності, демократичні цінності, Європейське соціальне дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Кислова О.Н. Построение дерева классификации как метод интеллектуального анализа социологических данных [Електронний ресурс] / О.Н. Кислова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. - №752. – 2006. – С. 33-38. – Режим доступу до журн.: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/12027

Ряднова О.С., Руднев М.Г. Измерение базовых жизненных ценностей: сравнение методик и результатов Ценностного исследования Шварца и Европейского социального исследования [Електронний ресурс] / О.С. Ряднова, М Г. Руднев // Социологические методы в современной исследовательской практике: Сборник статей, посвященный памяти первого декана факультета социологии НИУ ВШЭ А.О. Крыштановского [Электронный ресурс] / отв. ред. и вступит. ст. О.А. Оберемко; НИУ ВШЭ; РОС; ИС РАН. — М.: НИУ ВШЭ, 2011. — VIII, С. 246-250 — Режим доступу до ресурсу: http://www.isras.ru/publ.html?id=2271

Kyslova O (2006) Construction of classification tree as a method of intellectual data analysis. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv University. Series "Sociological studies of contemporary society: methodology, theory, methods" 752: 33-38

Gryaznova O and Rudnev M (2011) Measurement of basic life values: a comparison of the methods and results of the Schwarz Value Study and European Social Survey. Sociological methods in modern research practice: Collection of articles in memory of A. Kryshtanovskiy, the first dean of the Faculty of Sociology, HSE: 246-250
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/8.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979