ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ У ПРОЦЕДУРІ АДАПТАЦІЇ ІНДЕКСУ СТАТУСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УОРНЕРА

Єлєна Ковальська

Анотація


Потреба визначення місця індивіда в системі соціальної стратифікації сучасного українського суспільства об'єктивними методами вимірювання породжує проблему розробки або адаптації відповідного інструментарію. Як метод об'єктивного вимірювання соціального статусу індивіда обрано індекс статусної характеристики Уорнера. Розглянуто методичні витоки індексу та результати його валідизації в першій половині ХХ ст. в американському суспільстві. Через невідповідність індексу умовам сучасного емпіричного соціологічного дослідження в Україні було прийнято рішення про його адаптацію. В даній роботі продемонстровано результати експертного опитування в рамках процедури адаптації індексу статусної характеристики Уорнера. Індекс має локальний характер та потребує співпраці з експертами на місцях для інтерпретації характеристик "район проживання" та "тип помешкання". В рамках локалізації індексу проведено консультацію з експертом у сфері нерухомості, на основі оцінки якого розроблено критерії престижності помешкання. Було опитано експертів у сфері соціальної стратифікації сучасного українського суспільства та валідизації. Опитування проходило у дві хвилі: учасниками першої були зазделегіть визначені експерти, учасники другої – визначались методом "снігової кулі" за рекомендаціями вже опитаних експертів. За висновками експертних інтерв'ю складено концептуальну схему адаптованого індексу статусної характеристики Уорнера. З метою визначення ваги кожної характеристики адаптованого індексу проведено онлайн дослідження розширеної групи експертів у сфері соціальної стратифікації сучасного українського суспільства. У підсумку отримано формулу розрахунку адаптованого індексу статусної характеристики Уорнера для визначення місця індивіда в системі соціальної стратифікації сучасного українського суспільства. Ключові слова: індекс соціального статусу, індекс статусної характеристики Уорнера, експертне опитування.  


Ключові слова


соціальний статус; соціальна структура; індекс статусної характеристики; У. Л. Уорнер; експертне опитування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Соколовська Є.В., Сидоров М.В.-С. Використання індексів з композитними змінними для визначення соціального статусу громадян України / Соколовська Є.В., Сидоров М.В.-С. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - 2013. - № 18. - С. 101–113.

Соколовська Є.В., Сидоров М.В.-С. Використання композитних змінних для вимірювання соціального статусу / Соколовська Є.В., Сидоров М.В.-С. // Соціологічні студії. - 2013. - № 2. - С. 76–83.

Ковальська Є.В., Новосьолова О., Суванова А., Старостіна Ю. Вимірювання соціального статусу особи за допомогою суб’єктивного методу визначення соціального статусу / Ковальська Є.В., Новосьолова О., Суванова А., Старостіна Ю. // Соціологічні студії. - 2016. - № 1. - С. 51–62.

Ковальська Є.В. Методологічні засади індексу статусної характеристики Л. Уорнера / Ковальська Є.В. // Український Соціум. - 2017. - №3. - C. 68-79.

Warner W. Social class in America: A Manual of Procedure for the Measurement of Social Status / . Warner W. // Gloucester, Mass. P. Smith, 1957.

Нікітіна Т.Є. Теоретическая и эмпирическая интерпретация и операционализация понятия “валидность” / Нікітіна Т.Є. // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2009. - №.2. – c. 113-129.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/9.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979