«Промовляючи невимовне»: конструктивістські теорії феномену релігійного навернення

Dmytro Myronovych

Анотація


Розглянуто особливості конструктивістських підходів до аналізу феномену релігійного навернення. Поява відзначених підходів пов'язана з лінгвістичним поворотом в соціології та спробою поглянути на досвід конверсії і його наративізацію, як особливу форму комунікативної поведінки, в межах якої головну конституюючу роль у змінах особистості відіграють мовні та дискурсивні практики. Початок досліджень конверсійних наративів пов'язаний із статтею Д. Сноу і Р. Махалека, в якій вони запропонували підходити до розгляду процесу навернення як до змін у "дискурсивному всесвіті". Ці зміни в риториці та мовленнєвих практиках дозволяють наверненому засвоїти нову картину світу та виступають емпіричними індикаторами, які дозволяють зафіксувати подію навернення. У 1987 році К. Степлс та А. Маус запропонували власну теорію конверсії, яка також фокусується на ролі мови у цьому процесі. Якщо Д. Сноу і Р. Махалек розглядали зміни в риториці та інших мовленнєвих практиках як об'єктивні індикатори змін у свідомості наверненого, то К. Степлс та А. Маус пропонують підходити до цих змін як до механізму за допомогою якого конституюється сам досвід навернення. У 1993 р. П. Стромберг спробував об'єднати наявні конструктивістські теорії релігійного навернення в межах власної концепції. Він визначає конверсію як процес формування нової ідентичності і конституювання нової реальності, яка втілюється в мові та дискурсивній природі конверсійного наративу. В межах розглянутих конструктивістських підходів вербалізація досвіду навернення постає як особлива форма автобіографічних наративів, які розгортаються навколо центральної події, якою виступає досвід навернення. Лінгвістичні зміни, включені в наратив, виступають своєрідними маркерами прийняття індивідом нової ідеології. З іншого боку, розповідь та переказ історії навернення стають перформативним ритуалом, що не лише оформлює особистий досвід, але й зумовлює ті зміни, що відбуваються з конвертитом. Ключові слова: соціальний конструктивізм, релігійне навернення, наратив, дискурс, самотрансформація, мова.


Ключові слова


соціальний конструктивізм, релігійне навернення, наратив, дискурс, самотрансформація, мова

Повний текст:

PDF

Посилання


. Мид, Дж. Г. Философия настоящего [Текст] / пер. с англ. В. Г. Николаева, В. Я. Кузьминова (доп. очерк IV); под науч. ред. В. Г. Николаева; закл. ст. В. Г. Николаева; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – C. 198–200.

Джемс У. Многообразие религиозного опыта. – Москва : Издание журнала "Русская Мысль", 1910. – C. 11–130.

Bromley D. A tale of two theories: Brainwashing and conversion as competing political narratives. In Misunderstanding cults: Searching for objectivity in a controversial field, edited by Benjamin Zablocki and Thomas Robbins / D. Bromley. – Toronto: Toronto University Press, 2001. – C. 318–348.

Rambo L. The Oxford Handbook of Religious Conversion? / L. Rambo, C. Farhadian. – Oxford University Press, 2014. – C. 117–132.

Snow D. The Sociology of Conversion // Annual Review of Sociology / D. Snow, R. Machalek. – 1984. – 10. – C. 167–190.

Staples C. Conversion or Commitment? A Reassessment of the Snow and Machalek Approach to the Study of Conversion // Journal for the Scientific Study of Religion / C. Staples, A. Mauss. – 1987. – 26. – C. 133–147.

Stromberg P. Language and Self-Transformation. A study of the Christian conversion narrative / P. Stromberg. – New York : Cambridge University Press, 1993. – С. 14–16.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/9.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979