СОЦІОЛОГІЯ ПЕРЕД ВИКЛИКОМ ЕКОНОМІЧНОГО ІМПЕРІАЛІЗМУ

Володимир Анатолійович Шелухін

Анотація


Межі між різноманітними соціально-поведінковими науками зсуваються під впливом "економічного імперіалізму" – теоретичної ситуації, коли типове для економіки пояснення, базоване на калькуляції вигод і витрат, застосовується до неекономічних сфер. Ця ситуація досягла піку, коли Чиказька школа змінила дисциплінарний мейнстрім в економіці. Експансія економічних пояснень у соціології провокує два типи реакцій: з одного боку, творить новий погляд на соціальну реальність з принципом максимізації корисності як підставою. З іншого – підриває дисциплінарну та інтелектуальну ідентичність соціології. Сучасна теорія раціонального вибору є наслідком першої реакції. Друга – більш типова серед соціологів. Розглянуто низку викликів, що зумовлені економічним імперіалізмом у соціології. Найперше, чому економіка випереджає соціологію у поточних дослідженнях? Економічна наука уникла епістемологічного реалізму у 1950–1970-і роки. У випадку економічної теорії, найбільш привілейований принцип – аналітична зручність. Соціологія, натомість, прагне перебудувати теоретичне пояснення на реалістичних підставах. Панівна економіка має зрозуміле теоретичне ядро, базоване на неокласичній парадигмі. Усупереч до більшості написаного у відповідь до поточних дискусій, соціологія не робить схожого поступу. Поліпарадигмальність створю низку складнощів для пояснювальної сили соціологічної теорії. Автор також стверджує, що раціонально орієнтована соціологія, систематично представлена працями Дж. С. Колмена, мала низку принципових рис, які вирізняють її від "економічного підходу" – економічної версії теорії раціонального вибору, розробленої Ґ. Беккером. Дж. Колмен наполягав на важливості категорії "соціальна структура" у раціонально орієнтованій перспективі. Чи дозволить епістемологічний реалізм соціології створити альтернативу економічному імперіалізму? Ключове питання поточної дискусії далі залишається без відповіді.


Ключові слова


економічний імперіалізм; теорія раціонального вибору; Чиказька економічна школа; епістемологічний реалізм; неоінституціоналізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Аджемоґлу Д. Чому нації занепадають? Походження влади, багатства та бідності [Текст] / Д. Аджемоґлу, Дж. Робінсон, пер. з англ. О. Дем’янчука. – К.: Наш Формат, 2016. – 440 с.

Арон Р. Етапи розвитку соціології думки [Текст] / Р. Арон, пер. з фр. Г. Філіпчука. – К.: Юніверс, 2004. – 393 с.

Вебер М. Про внутрішнє покликання до науки [Текст] // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 1998. – С. 311-338.

Гоулднер А. Наступающий кризис Западной социологии [Текст] / А. Гоулднер, пер. с англ. – СПб: Наука, 2003. – 575 с.

Грановеттер М. Сила слабых связей [Текст] / М. Грановеттер, пер. З. Котельникова // Экономическая социология. – 2009. – Т. 10, №4. – С. 31-50.

Коуз Р. Природа фирмы / Р. Коуз, пер. с англ., под ред. В. Гальперина [Електронний ресурс] // Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса. Т.1. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – Режим доступу/ http://gallery.economicus.ru/cgibin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/coase/works/coase_w1.txt&img=works_small.gif&name=coase

Коулман Дж. С. Экономическая социология с точки зрения теории рационального выбора [Текст] / Дж. С. Коулман, пер. М. Добряковой // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5, №3. –С. 35-44.

Латур Б. Про деякі емоційні наслідки капіталізму [Текст] / Б. Латур, пер. з англ. А. Дейнеки, під ред. Т. Цимбала // Всеукраїнський соціологічний часопис "СВОЄ". — 2015. — № 1(11). — C. 36-49.

Локк Дж. Цілі політичного суспільства та врядування [Текст] / Дж. Локк, пер. з англ.. Р. Димерця // Лібералізм: ліберальна традиція політичного мислення від Дж. Локка до Дж. Роузла. Антологія. – К.: Смолоскип, 2009. – С. 639-643.

Пікетті Т. Капітал у ХХІ столітті [Текст] / Т. Пікетті, пер. з англ. Н. Палій. – К.: Наш Формат, 2016. – 696 с.

Селені І. Потрійна криза соціології [Текст] / І. Селені, пер. з англ.. А. Дейнеки // Всеукраїнський соціологічний часопис «СВОЄ». – 2015. – №2-3(12-13). – С. 56-61.

Фридмен М. Методология позитивной экономической науки [Текст] / М. Фридмен, пер. М. Шерстнева // Thesis. – 1994. - №4. – С. 20-52.

Шелухін В. Концепція норм Дж. С. Колмена: мікро-макро теоретичні рамки та їх критичне прочитання [Текст] / В. Шелухін // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Секція «Соціологія». – 2016. – №1(7). – С.23-27.

Acemoglu D. Economic Origins of Dictatorship and Democracy [Text] / D. Acemoglu, J. Robinson. – Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2006. – 434 p.

All Prizes in Economic Sciences [Electronic resource]. – 2017. – Режим доступу: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/

Bauman Z. Towards a Critical Sociology: an Essay on Commonsense and Emancipation [Text] / Z. Bauman. – New York: Routledge, 2010. – 104 p.

Becker G. The Economic Approach to Human Behavior [Text] / G. Becker. – Chicago, London: University of Chicago Press, 1976. – 294 p.

Becker G. An Economic Analysis of Marital Instability [Text] / G. Becker, E. Landes, R. Michael // Journal of Political Economy. – 1977. – Vol. 85, №6. – p. 1147-1187.

Becker G. The Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence / G. Becker // The Quarterly Journal of Economics. – 1983. – Vol. XCVIII, №3. – p. 371-400.

Becker G. The Economic Way to Looking at Life: Nobel Memorial Lecture [Electronic resource] / G. Becker // Economic sciences. – 1992. – p. 38-58. – Режим доступу/ https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1992/becker-lecture.pdf

Benthan J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation [Electronic resource] / J. Bentham, ed. by J. Bennett. – Early Modern Text. – 2017. – Режим доступу: http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf

Coase R. The Institutional Structure of Production: Nobel Lecture [Electronic resource] – 1991. Режим доступу: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1991/coase-lecture.html

Coleman J S (1984) Introducing Social Structure into Economic Analysis The American Economic Review 74(2): 84-88.

Coleman J. S. The Impact of Gary Becker’s Work on Sociology [Text] / J. S. Coleman // Acta Sociologica. – 1993. – Vol. 36, №3. – p. 169-178.

Coleman J. S. Foundations of Social Theory [Text] / J. S. Coleman. – Cambridge, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1994. – 994 p.+XVIII.

Dequech D. Neoclassical, Mainstream, Orthodox, and Heterodox economics [Text] / D. Dequech // Journal of Post Keynesian Economics. – 2007. – Vol. 30, №. 2. – p. 279–302.

Dewey D. The Economics of Discrimination by Gary Becker: Review [Text] / D. Dewey // Southern Economic Journal. – 1958. – Vol. 24, №4. – p. 494-496.

Ebeling R. Milton Friedman and the Chicago School of Economics [Electronic resource] / R. Ebeling // Foundation for Economic Education. – Режим доступу: https://fee.org/articles/milton-friedman-and-the-chicago-school-of-economics/

Granovetter М. Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness [Text] / M. Granovetter // American Journal of Sociology. – 1985. – Vol. 91, №3. – p. 481-510.

Granovetter М. Getting a Job: a Study of Contacts and Careers [Text] / M. Granovetter. – Chicago, London: The University of Chicago Press, 1995. – 251 p.

Hess D. Chicago school of economics [Electronic resource] / D. Hess // Encyclopedia of Business Ethics and Society. – 2017. – Режим доступу/ https://www.britannica.com/topic/Chicago-school-of-economics

Knight F. Risk, Uncertainty and Profit [Text] / F. Knight. – New York: Sentry Press, 1964. – 381 p.

Marshall A. Principles of Economics [Text] / A. Marshall. – London: Macmillan, 1890. – 759 p.

Mäki U. Economic Imperialism: Concept and Constraints [Text] // Philosophy of the Social Sciences. – 2008. – Vol. XX, №10. – р. 1-30.

McTeer B. Frank H. Knight: Origins of the Chicago School of Economics [Електронний ресурс] // Economic Insights. – 2002. – Vol. 7, №3. – Режим доступу: https://www.dallasfed.org/research/ei/

Milanovic B. Global Income Inequality by the Numbers: in History and Now [Electronic resource] / B. Milanovic // The World Bank Policy Research Working Paper 6259. – 2012. – Режим доступу: http://documents.worldbank.org/curated/en/959251468176687085/pdf/wps6259.pdf

Reder M. W. The Economics of Discrimination: Review [Text] / M. W. Reder // The American Economic Review. – 1958. – Vol. 48, №3. – p. 495-500.

Stigler G. The Economics of Information [Text] / G. Stigler // The Journal of Political Economy. – 1961. – Vol. 69, №3. – р. 213-225.

Stigler G. Information in the Labor Market [Text] / G. Stigler // The Journal of Political Economy. – 1962. – Vol. 70 №5. – p. 94-105.

Stigler G. The Theory of Economic Regulation [Text] / G. Stigler // The Bell Journal of Economics and Management Science. – 1971. – Vol. 2, №1. – p. 3-21.

Stigler G. The Process and Progress in Economics: Nobel Memorial Lecture [Electronic resource] / G. Stigler // Nobel Prize: Economics Sciences. – 1982. – p. 57-76. – Режим доступу: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1982/stigler-lecture.pdf

Stigler G. Economics: the Imperial Science? [Text] / G. Stigler // The Scandinavian Journal of Economics. – 1984. – Vol. 86, №3. – p. 301-313.

The Frank H. Knight Page [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу: https://msu.edu/~emmettr/fhk/basicbio.htm

Tullock G. Economic Imperialism [Text] // Theory of Public Choice/ ed. by J. Buchanan, R. Tollison. – Ann Arbor: Michigan University Press, 1972 – p. 317-329.

References

Acemoglu D, Robinson J (2016) Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Kyiv: Nash Format. [in Ukrainian]

Aron R (2004) Les Étapes de la Pensée Sociologique. Kyiv: Universe. [in Ukrainian]

Weber M (1998) Wissenschaft als Beruf. In O. Pohorily (eds) Sociolohia. Zahalnoistorychni analizy. Polityka. Kyiv: Osnovy. [in Ukrainian]

Gouldner A (2003) The Coming Crisis of Western Sociology. St. Petersburg: Nauka. [in Russian]

Granovetter M (2009) The Strength of Weak Ties Ekonomicheskaya Sociologiya 10(4): 31-50 [in Russian] https://doi.org/10.17323/1726-3247-2009-4-31-50

Coase R (1999) The Nature of the Firm. In V. Galperin (eds) Vechi ekonomicheskoi mysli Available at: http://gallery.economicus.ru/cgibin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/coase/works/coase_w1.txt&img=works_small.gif&name=coase [in Russian]

Coleman J S (2004) A Rational Choice Perspective on Economic Sociology Ekonomicheskaya Sociologiya 5(3): 35-44. [in Russian] https://doi.org/10.17323/1726-3247-2004-3-35-44

Latour B (2015) On Some of the Affects of Capitalism Vseukrainskyi Sociolohichnyi Chasopys SVOIE 1(11): 36-49. [in Ukrainian]

Locke J (2009) Two Treatises of Government (Excerpts). In O. Protsenko, V. Lisovyi Liberalism: A Liberal Political Thought from John Locke to John Rawls Kyiv: Smoloskyp. [in Ukrainian]

Piketty T (2016) Capital in the 21st Century Kyiv: Nash Format. [in Ukrainian]

Szelenyi I (2015) The Triple Crisis of Sociology Vseukrainskyi Sociolohichnyi Chasopys SVOIE 2-3(12-13): 56-61. [in Ukrainian]

Friedman M (1994) The Methodology of Positive Economics Thesis 4: 20-52. [in Russian]

Shelukhin V (2016) Coleman's Conception of Norms: Micro-Macro Theoretical Framework and its Critical Re-reading Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Sociology 1(7): 23-27, [in Ukrainian] https://doi.org/10.17721/2413-7979/7.114

Acemoglu D, Robinson J (2006) Economic Origins of Dictatorship and Democracy. New York: Cambridge University Press.

Nobel Prize (2017) All Prizes in Economic Sciences Available at: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/

Bauman Z (2010) Towards a Critical Sociology: an Essay on Commonsense and Emancipation. New York: Routledge, https://doi.org/10.4324/9780203855706

Becker G (1976) The Economic Approach to Human Behavior Chicago, London: University of Chicago Press.

Becker G (1977) An Economic Analysis of Marital Instability Journal of Political Economy 85(6): 1147-1187, https://doi.org/10.1086/260631

Becker G (1983) The Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence The Quarterly Journal of Economics 98(3): 371-400, https://doi.org/10.2307/1886017

Becker G (1992) The Economic Way to Looking at Life: Nobel Memorial Lecture. Economic sciences. Available at: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1992/becker-lecture.pdf

Benthan J (2017) An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Early Modern Text. Available at: http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf

Coase R (1991) The Institutional Structure of Production: Nobel Lecture. Nobel Prize: Economics Sciences. Available at: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1991/coase-lecture.html

Coleman J S (1984) Introducing Social Structure into Economic Analysis The American Economic Review 74(2): 84-88.

Coleman J S (1993) The Impact of Gary Becker’s Work on Sociology Acta Sociologica 36(3): 169-178, https://doi.org/10.1177/000169939303600302

Coleman J S (1994) Foundations of Social Theory. Cambridge, London: The Belknap Press of Harvard University Press.

Dequech D (2007) Neoclassical, Mainstream, Orthodox, and Heterodox Economics Journal of Post Keynesian Economics 30(2): 279–302, https://doi.org/10.2753/pke0160-3477300207

Dewey D (1958) The Economics of Discrimination by Gary Becker: Review Southern Economic Journal 24(4): 494-496, https://doi.org/10.2307/1055714

Ebeling R (2006) Milton Friedman and the Chicago School of Economics. Foundation for Economic Education. Available at: https://fee.org/articles/milton-friedman-and-the-chicago-school-of-economics/

Granovetter М (1985) Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness American Journal of Sociology 91(3): 481-510, https://doi.org/10.1086/228311

Granovetter М (1995) Getting a Job: a Study of Contacts and Careers. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Hess D (2017) Chicago School of Economics. In Encyclopedia of Business Ethics and Society. Available at: https://www.britannica.com/topic/Chicago-school-of-economics, https://doi.org/10.4135/9781412956260.n125

Knight F (1964) Risk, Uncertainty and Profit. New York: Sentry Press.

Marshall A (1890) Principles of Economics. London: Macmillan.

Mäki U (2008) Economic Imperialism: Concept and Constraints Philosophy of the Social Sciences 20(10): 1-30, https://doi.org/10.1177/0048393108319023

McTeer B (2002) Frank H. Knight: Origins of the Chicago School of Economics Economic Insights 7(3). Available at: https://www.dallasfed.org/research/ei/

Milanovic B (2012) Global Income Inequality by the Numbers: in History and Now. The World Bank Policy Research Working Paper 6259. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/959251468176687085/pdf/wps6259.pdf https://doi.org/10.1596/1813-9450-6259

Reder M W (1958) The Economics of Discrimination: Review The American Economic Review 48(3): 495-500.

Stigler G (1961) The Economics of Information The Journal of Political Economy 69(3): 213-225, https://doi.org/10.1086/258464

Stigler G (1962) Information in the Labor Market The Journal of Political Economy 70(5): 94-105, https://doi.org/10.1086/258727

Stigler G (1971) The Theory of Economic Regulation The Bell Journal of Economics and Management Science 2(1): 3-21, https://doi.org/10.2307/3003160

Stigler G (1982) The Process and Progress in Economics: Nobel Memorial Lecture. Nobel Prize: Economics Sciences. Available at: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1982/stigler-lecture.pdf

Stigler G (1984) Economics: the Imperial Science? The Scandinavian Journal of Economics 86(3): 301-313, https://doi.org/10.2307/3439864

The Frank H. Knight Page (2010) Available at: https://msu.edu/~emmettr/fhk/basicbio.htm

Tullock G (1972) Economic Imperialism. In J. Buchanan, R. Tollison (eds) Theory of Public Choice. Ann Arbor: Michigan University Press, 317-329.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/9.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979