СОЦІАЛЬНЕ ВКЛЮЧЕННЯ ЯК ВИМІР МОДЕРНІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУСПІЛЬСТВ

Yuriy Savelyev

Анотація


У дисертації розроблено концептуальну модель соціального включення, що має на меті пояснити фундаментальні властивості та відмінності сучасних процесів модернізації українського та інших європейських суспільств і отримати більш точну порівняльну оцінку розвитку європейських країн.  На теоретичній основі підходу збільшення спроможності (Sen, 1999), моделі модернізації та поширення емансипаційних цінностей (Welzel, 2003, Inglehart, 2010), теорії громадянської сфери (Alexander, 2006) і моделі соціальної якості (van der Maesen, Walker, 2005), дослідження виявило інваріантні характеристики суспільства модерну та процесу модернізації і продемонструвало, що постсоціалістичні суспільства Східної Європи, зокрема Україна, можуть розвиватись шляхом, що є подібним до західноєвропейських країн.

Повний текст:

PDF

Посилання


Савельєв Ю. Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку : монографія / Ю. Б. Савельєв. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 447 с.

Alexander J.C. The civil sphere / C. Jeffrey Alexander. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 793 р.

Benhabib S. Autonomy, modernity, and community: communitarianism and critical social theory in dialogue / Seyla Benhabib // Cultural-Political Interventions in the Unfinished Project of Enlightenment / edited by Axel Honneth, Thomas McCarthy, Claus Offe, and Albrecht Wellmer. – Cambridge, MA: MIT Press, 1992. – P. 39–62.

Firebaugh G. Methods for Estimating Cohort Replacement / G. Firebaugh // Sociological Methodology. – 1989. – Vol. 19. – P. 243–262.

Inglehart R. Changing Mass Priorities. The Link between Modernization and Democracy / R.Inglehart, C.Welzel // Perspectives on Politics. – 2010. – Vol. 8. – No. 2. – Р. 551–567.

Sen A. Development as freedom / Amartya Sen. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – 367 p.

van der Maesen L. Indicators of Social Quality: Outcomes of the European Scientific Network / van der Maesen, L., Walker A. // European Journal of Social Quality. – 2005. – Volume 5. – Numbers 1-2. – Р. 8-24.

Welzel С. The theory of human development: A cross-cultural analysis / Welzel C., Inglehart R., Klingemann H-D. // European Journal of Political Research. – 2003. – Vol. 42. – Р. 341-379.

References [transliterated]

Savelyev Y (2017) Multidimensional modernity: social inclusion in assessment of social development: monograph. Kyiv: The University of Kyiv. [in Ukrainian]

Alexander J C (2006) The civil sphere. Oxford: Oxford University Press.

Benhabib S (1992) Autonomy, modernity, and community: communitarianism and critical social theory in dialogue. In: Cultural-Political Interventions in the Unfinished Project of Enlightenment. Edited by Axel Honneth, Thomas McCarthy, Claus Offe, and Albrecht Wellmer. Cambridge, MA: MIT Press, 39–62.

Firebaugh G (1989) Methods for Estimating Cohort Replacement. Sociological Methodology 19: 243–262.

Inglehart R, .Welzel C (2010) Changing Mass Priorities. The Link between Modernization and Democracy. Perspectives on Politics 8(2): 551–567.

Sen A (1999) Development as freedom. Oxford: Oxford University Press.

van der Maesen L, Walker A (2005) Indicators of Social Quality: Outcomes of the European Scientific Network. European Journal of Social Quality 5(1-2): 8-24.

Welzel С, Inglehart R, Klingemann H-D (2003) The theory of human development: A cross-cultural analysis. European Journal of Political Research 42: 341-379.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/9.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979