№ 7 (2016)

Зміст

Статті

T. Petrushyna
PDF
І. Nabrusko
PDF
Yu. Savelyev
PDF
V. Shelukhin
PDF
A. Nedzelskyi
PDF
M. Gryshchenko
PDF
М. Ozymko
PDF
М. Kravchuk
PDF
E. Nwaoduh
О. Oleinikova
S. Babenko, L. Males, O. Kharchenko, T. Chervinska
PDF

Наукове життя та коментарі фахівців

V. Shelukhin
PDF
A. Fitisova
PDF
Mohammed A. Bamyeh
PDF