№ 8 (2017)

Зміст

Статті

I. Nabrusko
PDF
I. Yefanova, T. Martsenyuk
PDF
А. Melnikov
О. Strelnyk
PDF
Oleksandra Zakharova
Ebere Oluchi Nwaoduh
D. Doktorova
PDF
L. Yuzva
PDF
M. Sydorov
PDF
M. Bondarenko, S. Babenko, O. Borovskiy
PDF
І. Shcherbak
PDF
А. Zakharenko
PDF
V. Shelukhin
PDF

Рецензії

L. Males
PDF
A. Rezaev, V. Starikov, N. Tregubova
V. Sudakov

Наукове життя та коментарі фахівців

Yu. Savelyev
PDF