№ 4 (2013)

Зміст

Статті

E. Golovaha
PDF
Yu. Savelyev
O. Reshetniak, S. Salnikova, D. Myronovych
PDF
O. Demkiv
PDF
O. Oleinikova
K. Taranova
PDF
O. Shestakovskyi
PDF
T. Bureychak, T. Martsenyuk, D. Hutky
PDF
O. Strelnyk
PDF
A. Rezaev, G. Sandstrom
A. Dejneka
PDF
V. Shelukhin
PDF
O. Mazurik
PDF
O. Kutsenko, L. Berlyand, A. Gorbachyk
O. Danylenko
PDF
L. Novikova
PDF

Наукове життя та коментарі фахівців

O. Suprunenko
PDF
Yu. Savelyev
PDF
I. Atamanemko
PDF