Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 3 (2012) Десять тез про статус соціології в нерівному світі Анотація   PDF
P. Sztompka
 
№ 8 (2017) До інтерпретації терміну "парадані" у соціальних дослідженнях Анотація   PDF
M. Sydorov
 
№ 3 (2012) Еволюція переходу від соціолінгвістики до соціології мови (соціально-групова структура суспільства в дзеркалі соціальної структури мови) Анотація   PDF
L. Nikolaenko
 
№ 6 (2015) Економічні чинники солідарності, колективних дій та конформізму в робітничому середовищі України Анотація   PDF
O. Rakhmanov
 
№ 6 (2015) Етнорегіональні виміри українського соціуму Анотація   PDF
K. Chernova
 
№ 3 (2012) Етнічність: множинність інтерпретацій Анотація   PDF
N. Butkovska
 
№ 4 (2013) Життєвий світ та соціокультурні ідентичності інженерів-мігрантів із пострадянських країн в німеччині (постановка проблеми) Анотація   PDF
O. Danylenko
 
№ 1, 2 (2010) Журнал як форум для сучасної соціологічної науки та соціологічної освіти Анотація   PDF
A. Gorbachyk, O. Kutsenko
 
№ 7 (2016) Завдання вітчизняної економічної соціології: спадщина Т.Заславскої і проблеми українського суспільства Анотація   PDF
T. Petrushyna
 
№ 1, 2 (2010) Залежність соціальної адаптованості особистості від її стратифікаційноЇ позиції за умов радикальних суспільних перетворень: діахронічний аналіз Анотація   PDF
S. Khutka
 
№ 5 (2014) Застосування параданих для аналізу невідповідей (на прикладі ESS) Анотація   PDF
M. Sydorov, Y. Khodakivska
 
№ 6 (2015) Злочинність та параметри насилля в українському суспільстві Анотація   PDF
G. Chernykh
 
№ 1, 2 (2010) К исследованию закономерностей постсоциалистических трансформаций в восточной Европе Анотація   PDF
O. Kutsenko
 
№ 8 (2017) К проблеме метапарадигмальной типологизации социологического знания Анотація   PDF (Russian)
А. Melnikov
 
№ 5 (2014) КОМЕРЦІЙНА РЕКЛАМА: ВПЛИВ НА СПОЖИВАЧА ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
A. Klimenkova
 
Том 1 (2018) КОМПЕНДІУМ СУЧАСНОГО КЛАСОВОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Ольга Дмитрівна Куценко
 
№ 5 (2014) КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО І ТРАДИЦІЙНОГО PR-ІНСТРУМЕНТАРІЮ Анотація   PDF
O. Todorova
 
№ 1, 2 (2010) Категорія "смисл життя особистості" в системі суміжних понять гуманітарних наук Анотація   PDF
D. Roshchin
 
№ 4 (2013) Коммодифікація материнства (на прикладі ринку допоміжних репродуктивних технологій) Анотація   PDF
O. Strelnyk
 
№ 7 (2016) Концепт потокових взаємодій в соціологічному дослідженні повсякденності Анотація   PDF
A. Nedzelskyi
 
№ 5 (2014) Концептуалізація та досвід вимірювання соціального відторгнення Анотація   PDF
I. Loktieva
 
№ 7 (2016) Концепція норм Дж. С. Колмена: мікро-макро теоретичні рамки та їх критичне прочитання Анотація   PDF
V. Shelukhin
 
№ 7 (2016) Концепція працевлаштування в західній соціології Анотація   PDF
М. Ozymko
 
№ 5 (2014) МАТЕРИНСТВО ЯК ПРАКТИКИ ТУРБОТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ Анотація   PDF
O. Strelnyk
 
№ 3 (2012) Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології Анотація   PDF
T. Chervinska
 
26 - 50 з 129 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>